Upravený zákon a vyhláška ÚRSO

Po rokoch kampaní, zbierania podpisov pod petíciu, neúspešných návrhoch a hlasovaniach vo štvrtok 6.12.2018 dostali naše lesy parádneho Mikuláša. Poslanci NR SR schválili návrh novely zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Prezident SR Andrej Kiska túto novelu dňa 11.12.2018 podpísal, čím vstúpila dňa 1.1.2019 do platnosti.

Výsledok hlasovania

Dňa 24. mája 2019 zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) návrh vyhlášky k schválenej novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov č. 309/2009 Z.z., ktorá zavádza systém kontroly výrobcov elektriny z biomasy. Ministerstvo pôdohospodárstva v rámci pripomienkovania navrhlo, aby poberatelia dotácií dokladovali použitie odpadu z drevospracujúceho priemyslu alebo dreva najhoršej akosti iba čestným prehlásením. Našou hromadnou pripomienkou, ktorú za tri dni podporilo 8671 podporovateľov, a ďalšími rokovaniami sme však nakoniec úspešne dosiahli zmenu vyhlášky tak, aby poberatelia dotácií dokladovali presne z akých prevádzok a lesných porastov a koľko biomasy nakúpili. Tým sa de facto od januára 2020 zabránilo použitiu kvalitného dreva pochádzajúceho zo Slovenska na energetické zhodnocovanie čiže spaľovanie.

V kampani však ešte pokračujeme s cieľom dosiahnuť zmenu európskej politiky týkajúcej sa biomasy ako obnoviteľného zdroja energie. Lesy podľa nás nesmú byť obeťou neuváženej zelenej politiky a účelových dotácií.