Európsky BIOMASAKER

Spaľovanie drevnej biomasy sa v posledných rokoch stalo celoeurópskym problémom s priamymi dopadmi na lesy po celom svete. Kým na Slovensku zatiaľ väčšina spaľovaného dreva pochádza z našich lesov, v rámci EÚ je dosah celosvetový. Francúzske a Britské spaľovne dovážajú drevo z USA, Kanady a južnej Ameriky. Výdatným zdrojom sú aj Ruské lesy. Spoločným menovateľom vo všetkých prípadoch sú však dotácie. Štedrá podpora z EÚ a jej členských štátov vedie k drancovaniu lesov, nelegálnym výrubom, navyšovaniu ťažieb a pod. Pozrite si pár príkladov z Európy.


FERN: Up In Flames – Ako spaľovanie biomasy ničí európske lesy (november 2015)

Štúdia Fred-a Pearce-a pre mimovládnu organizáciu FERN ukazuje, že európske lesy boli napadnuté v mene zelenej energia. Správa sa zameriava na lesy v Európe a USA ohrozené tlakom na využívanie bio-energie, ktorý je poháňaný obrovskými dotáciami z EU a jej členských štátov.

Takmer polovica dreva vyťaženého v Európskej únii je v súčasnosti využívaná na výrobu energie, čo tvorí 60 percent z produkcie obnoviteľných zdrojov energie. Táto energia však tvorí iba 5 % energetických potrieb EÚ.

https://fern.org/flames


ORF: ENERGIE – EUROPA AUF DEM HOLZWEG (jún 2015)

Film ORF „ENERGIE – EUROPA AUF DEM HOLZWEG“ (jún 2015) poukazuje na problémy využívania drevnej biomasy ako zdroja energie na úrovni EÚ, ale s dopadom pre lesy na celom svete.


EIA: Stealing Romania’s last forests – for energy? (október 2015)

Vyšetrovatelia organizácie Environmental Investigation Agency (EIA) v utajení prichytili rakúsku drevársku spoločnosť pri porušovaní Rumunských zákonov. Rakúšania nakupujú nelegálne vyťažené drevo, ponúkajú bonusy za ťažbu nad stanovené kvóty a prevážajú takto získane drevo do svojich skladov. EIA odhalila temnú stránku tohto multi-miliardového nelegálneho obchodu, ktorý ničí posledné prirodzené lesy v Európe. Šokujúcim zistením je, že množstvo tohto dreva končí na európskom trhu ako obnoviteľný zdroj energie s prívlastkom „priateľský k prírode“. Na Slovensku sa nič také určite nedeje smiley.

https://eubioenergy.com/2015/10/27/stealing-the-last-forest-for-energy/


BENOIT GRIMONT: Threatened forests (máj 2016)

Ďalším z filmov odhaľujúcich skrytú pravdu o „zelenej energii“ je dokument francuzského filmára Benoit-a Grimont-a ‘Threatened forests’ (Ohrozené lesy).

Autor vo filme ukazuje na príklade výstavby veľkokapacitnej biomasovej spaľovne (700 000 t/rok) v meste Gardanne na juhu Francúzska, že energia z obnoviteľných zdrojov je všetko iné, len nie "zelená" alebo dobrá pre klímu. Na autora silno zapôsobil odpor miestneho obyvateľstva, socio-ekonomické dopady a dopady na životné prostredie. Vo filme odhaľuje dôsledky používania dreva na výrobu energie prostredníctvom rozhovorov s vedcami, politikmi, miestnymi ľuďmi a aktivistami z Francúzska a Veľkej Británie. Dostáva sa aj do USA, odkiaľ pochádza väčšina spaľovaného dreva použitého pre výrobu elektrickej energie v EÚ.

https://eubioenergy.com/2016/05/17/see-it-here-threatened-forests-the-hidden-truth-behind-eu-green-energy/