Návrh na zmenu zákona

Návrh zmeny zákona v zmysle požiadaviek petície BIOMASAKER

Výsledkom dlhodobej kampane je dohoda s poslancami slovenského parlamentu na predložení novely zákona o OZE v najbližších mesiacoch, ktorá zruší definíciu dreva ako obnoviteľného zdroja energie a tak bude naplnený cieľ kampane BIOMASAKER.

Návrh zmeny zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v zmysle požiadaviek petície LZ VLK v rámci kampane BIOMASAKER

demonstracia