Politicko-spoločenské prepojenia

Politicko-spoločenské prepojenia v kauze BIOMASAKER

Zaujímavo vo svetle kampane BIOMASAKER vyznieva obsadenie najvyšších postov na Ministerstve životného prostredia SR. Minister, p. Peter Žiga, sa pred nástupom do politiky živil ako obchodník s drevom a ešte ako štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR v roku 2010 slávnostne prestrihoval pásku pri otvorení BIOENERGY Bardejov s.r.o.. Firmy BIOENERGY Bardejov a BIOENERGY Topolčany majú spoločných majiteľov. Spolu tieto 2 firmy dostávajú každoročne od štátu dotáciu za spaľovanie drevnej biomasy vo výške cca 10 mil. EUR.

prestrihnutie pasky Bioenergy Bardejov
Fotografia zachytáva stredu 24. marca 2010 v Bardejove: Otto Zechmeister, zástupca rakúskeho investora a dodávateľa, Jozef Medveď, vtedajší minister životného prostredia SR a po ňom Peter Žiga, vtedajší štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR. Dopĺňajú ich Boris Hanuščak, primátor Bardejova a Igor Gula, ktorý reprezentoval slovenského investora – Bardenergy spol. s. r. o. (predajcu elektriny a tepla z kogeneračky). Zdroj: Internet

Súčasný minister životného prostredia Peter Žiga bol v minulosti členom dozornej rady firmy Liptovská drevárska fabrika, a.s.. V dozornej rade tejto firmy sedel aj p. Helmut Rettenmeier, ktorý je spolumajiteľom nemeckej firmy Rettenmeier Holding AG, ktorá spolu vlastní slovenskú firmu Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.. Firma Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. dostáva každoročne od štátu dotáciu za spaľovanie drevnej biomasy vo výške cca 1,8 mil. EUR.

Štátny tajomník MŽP SR, p. Ján Ilavský, sa ako vedecký pracovník minimálne od roku 1985 venuje využitiu drevnej biomasy.

Výruby drevín, často spojené so štátnymi podnikmi zameranými na starostlivosť o vodné hospodárstvo, majú tiež zaujímavé prepojenia. Koncom roka 2013 oznámil štátny podnik Vodohospodárska výstavba zámer vyrúbať viac ako 100 000 stromov v území pripravovaného vodného diela Slatinka aj napriek tomu, že výstavba VD Slatinka sa s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční, keďže Európska komisia rozhodla, že nepodporí výstavbu veľkých priehrad z fondov EÚ na r. 2014 – 2020. Po dôkladnom preštudovaní vzťahov je možné nájsť dôvod tohto zdanlivo nezmyselného výrubu. Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, Ing. Ladislav Lazár, bol v minulosti dlhoročným predsedom predstavenstva Teplárne Košice, a.s.. V tom istom období tam na pozíciách v predstavenstve a dozornej rade firmy pôsobili aj Pavol Liba a Ing. Vladimír Dolný. Obidvaja spomenutí páni boli následne členmi orgánov firmy Košická energetická spoločnosť a.s., ktorá je vlastníkom 4 MW elektrárne na biomasu v Košiciach a jej odhadovaná spotreba je 40 000 t biomasy ročne. Ing. Ladislav Lazár, je zároveň neúspešný kandidát na primátora mesta Košice za stranu SMER – sociálna demokracia. Košická energetická spoločnosť a.s. dostáva každoročne od štátu dotáciu za spaľovanie drevnej biomasy vo výške cca 590 000 EUR.

Lazar, Fico, Paška, Žiga
Lazar, Fico, Paška, Žiga. Zdroj: Internet

Energy Snina – Sninská tepláreň patrí od roku 2012 do portfólia spoločnosti Grafobal Group Energy (GGE), za ktorou stojí známy podnikateľ Ivan Kmotrík. GGE odkúpilo tepláreň od Slavie Capital. Sninská tepláreň dostáva každoročne od štátu dotáciu za spaľovanie drevnej biomasy vo výške cca 500 000 EUR.